Shromáždění SV online

Společenství vlastníků činí zásadní rozhodnutí právně závazným hlasováním na shromáždění.

Patříte mezi společenství, které kvůli nízké účasti členů na schůzích není usnášeníschopné?

Máme pro Vás řešení, které je právně závazné a není nutná Vaše fyzická přítomnost na shromáždění.

SV Online video
SV Online

Původní právní úprava (zákon 72/1994 Sb.) platná do 1.1.2014 povolovala hlasování mimo shromáždění, tzv. per rollam, pouze v případech, kdy byla věc, o které mělo shromáždění rozhodnout, uvedena na programu schůze, která se nesešla v dostatečném počtu vlastníků.

Kontaktujte nás

Nový občanský zákoník umožnil společenstvím vlastníků rozhodovat otázky spadající do kompetence shromáždění i hlasováním ve formě písemného oběžníku. Ten však musí být opatřen vlastnoručním podpisem hlasujícího na dokumentu obsahujícím otázku, o které je rozhodováno. I tento postup však vyžadáuje osobní přítomnost při podpisu dokumentu.

Řešením problému osobní přítomnosti při podpisu je náš systém"Signum 24". Hlasování se provádí právně závazným způsobem, prostřednictvím internetové aplikace. Rozhodovat se tak dá ze zaměstnání, pracovní cesty, dovolené, dlouhodobého pobytu v zahraničí a pod.

Funkce systému SV Online

Skutečné online řešení

Nabízíme Vám unikátní systém Signum24.cz, který umožňuje právně závazné online hlasování členů společenství vlastníků.

Až do současnosti nebyla tato možnost pro společenství vlastníků dostupná.

Jednoduchá obsluha

Celý systém se ovládá z internetového prohlížeče, dbá na maximálně uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchou obsluhu.

Právně závazné

Na rozdíl od konkurence, je hlasování v systému Singnum24 právně závazné.

Splňujeme požadavky nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Patentované řešení

Systém elektronického hlasování Signum24 je registrován a chráněno u Úřadu patentového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o náš systém? Potřebujete více informací? Využijte náš poptávkový formulář a my Vás kontaktujeme.

  Ochrana proti spamu: 13 + = 18
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (více informací)

  Využijte našich dalších služeb

  Signum24

  Provozovatelem systému Signum24.cz a SVOnline.cz
  je akciová společnost RAK CZ a.s.