Často kladené otázky

Instalace
Stačí Vám pouze počítač, připojení k internetu a kvalifikovaný certifikát k podepsání dokumentů.
Systém funguje na jakémkoliv osobním počítači s operačním systémem Windows, MacOS nebo Linux. Podmínkou je moderní internetový prohlížeč a korektně nainstalovaný kvalifikovaný certifikát.
K dispozici je manuál pro uživatele a pro správce, nápověda, video návody a help desk který můžete kontaktovat. Součástí předání systému je i proškolení správce.
Na přihlašovací obrazovce klikněte na odkaz „zapomenuté heslo“. Vyplňte Váš email uvedený při registraci a systém Vám vygeneruje nové heslo.
Jedná se o digitální formu Vašeho podpisu. V České republice je zákonem definován tzv. kvalifikovaný certifikát, který může vydat pouze akreditovaná kvalifikovaná certifikační autorita řídící se Zákonem o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) a je také standardizován v rámci Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES). Kvalifikovanému certifikátu se v České republice často říká elektronický podpis. To proto, že nahrazuje klasický ověřený podpis a jednoznačně tak prokazuje totožnost dané osoby. Je určen primárně k identifikaci uživatele a je nutné chápat jej jako podpis, tj. projev vůle vztahující se ke konkrétním datům.
V současné době existují tři kvalifikované certifikační autority, které mohou kvalifikovaný certifikát vydat:
První certifikační autorita, a. s.
Česká pošta, s. p.
eIdentity a. s.
Použití
- Nemusím být fyzicky přítomen na schůzi - Mohu hlasovat online z pohodlí domova, kanceláře dokonce i z dovolené
- Mám dostatek časového prostoru ke zjištění podkladů, vyhodnocení informací i k hlasování
- Uspořím čas, peníze a ve vypjatých situacích psychickou zátěž, která provází fyzické shromáždění
Prvotní informace o novém hlasování je zaslána všem členům automaticky emailem. Dále je po přihlášení do systému informace o novém hlasování zobrazena na nástěnce.

Kvalifikovaný certifikát je ze zákona akceptován stejně jako občanský průkaz, avšak možnost využití kvalifikovaného certifikátu je omezena na vyjmenované případy:

- komunikace elektronickou cestou se státní správou pomocí emailu
- pro ověřování elektronických podpisů
- pro bezpečné ověřování elektronických podpisů
- zajištění neodmítnutelnosti odpovědnosti

Kvalifikované certifikáty lze tedy s výhodou použít především pro komunikaci se soudy, Celní správou, Českou správou sociálního zabezpečení nebo třeba při komunikaci s některými zdravotními pojišťovnami. Kvalifikovaný osobní certifikát je naprosto nezbytný při odesílání zpráv z datové schránky u společností s více jednateli nebo ze schránek orgánů veřejné moci.

Platba, platnost aplikace, platnost el. Podpisu
Licence pro 1 společenství vlastníků je 500 Kč / měsíčně. Licence Signum24.cz má platnost 12 měsíců a po uplynutí doby jej lze prodloužit.
Ve všech bodech programu vypsaných v pozvánce na shromáždění SV.
Žádné, fyzické hlasy se započítají v offline verzi do systému Signum24 a systém výsledek hlasování spojí a automaticky vyhodnotí s tím, že má SV přehled o tom, kdo hlasoval fyzicky a kdo online, jak hlasování dopadlo a zda byla splněna nutná účast vlastníků dle jednotlivých vlastnických podílů.
Ne není, Signum24 plně nahrazuje fyzickou účast na shromáždění s hlasováním.
Ne, systém rozdělení hlasování neumožňuje. Body k hlasování jsou shodné jak pro fyzické shromáždění, tak pro online hlasující.
Pro každý bod je nutné vypsat samostatné hlasování.
Dokument je platný pouze v digitální formě. V administraci jde umožnit uživatelům stáhnout cizí podepsané dokumenty pro ověření.
Ve stejné formě je hlasování aplikováno i v elektronické podobě.
Ano, stanovy je nutné upravit. Tato úprava Vám bude provedena v rámci licence Signum24.cz

Nezázná poptávka

Máte zájem o náš systém? Potřebujete více informací? Využijte náš poptávkový formulář a my Vás kontaktujeme.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů (více informací)

    Signum24

    Provozovatelem systému Signum24.cz a SVOnline.cz
    je akciová společnost RAK CZ a.s.

    Video prezentace